Web Content Viewer
Actions

Browser Translation

Safari

English

Safari offers translation directly in the browser if your Mac is running Mojave, Catalina, Big Sur, or newer operating systems.

 1. In Safari, go to the webpage you want to translate.
 2. If the webpage can be translated, the Smart Search field displays.
 3. Click the Translate button A silhouette of a person's head on a white backgroundDescription automatically generated with low confidence, then choose a language.

Safari on Mobile

The Safari mobile App offers a translation feature for iPhone in iOS 14 and iPadOS 14.

 1. Tap the action button on the left side of the address bar while visiting a site that you need to translate. The button looks like two A's next to each other.
 2. Tap Translate to [Your Device Language].
 3. Tap Enable Translation if prompted.

If your mobile device has an older operating system, you’ll need to download the Google Translate App or Microsoft Translator App.

Español

Safari ofrece traducción directamente en el navegador si su Mac ejecuta Mojave, Catalina, Big Sur o sistemas operativos más nuevos.

 1. En Safari, vaya a la página web que desea traducir.
 2. Si la página web se puede traducir, se muestra el campo de búsqueda inteligente.
 3. Haga clic en el botón Traducir A silhouette of a person's head on a white backgroundDescription automatically generated with low confidence, luego elija un idioma.

Safari en el móvil

La aplicación móvil Safari ofrece una función de traducción para iPhone en iOS 14 y iPadOS 14.

 1. Toque el botón de acción en el lado izquierdo de la barra de direcciones mientras visita un sitio que necesita traducir. El botón parece dos A uno al lado del otro.
 2. Toque Traducir a [el idioma de su dispositivo.
 3. Toque Habilitar traducción si se le solicita.

Si su dispositivo móvil tiene un sistema operativo más antiguo, deberá descargar la aplicación Google Translate o la aplicación Microsoft Translator.

Soomaali

Safari waxay si toos ah ugu tarjumeysaa biraawsarka haddii Mac-gaaga uu shaqeynayo Mojave, Catalina, Big Sur, ama nidaamyo hawlgal oo cusub.

 1. Safari, tag bogga aad rabto inaad tarjunto.
 2. Haddii bogga la turjumi karo, goobta muuqaalka Smart Search ayaa soo muuqanaysa.
 3. Dhagsii badhanka TranslateA silhouette of a person's head on a white backgroundDescription automatically generated with low confidence, ka dibna dooro luqad.

Safari on Mobile

Safari mobiilka App wuxuu ku siiyaa muuqaal tarjumaad ah iPhone-ka macruufka 14 iyo iPadOS 14.

 1. Taabo badhanka ficilka ee dhanka bidix ee barta cinwaanka adoo booqanaya goob aad u baahan tahay inaad turjunto. Badhanka wuxuu u egyahay laba A midba midka kale.
 2. Taabo Turjumaanka si aad u noqoto [Luqaddaada Qalabka].
 3. Tubada Fududee tarjumaadda haddii lagaa codsado.

Haddii qalabkaaga moobiilku leeyahay nidaam qalliin oo duug ah, waxaad u baahan doontaa inaad soo dejiso App-ka Google Translate ama Microsoft Translator App.

नेपाली

सफारीले स्वचालित रूपमा ब्राउजरमा अनुवाद गर्दछ यदि तपाईंको म्याकले मोजाभ, क्याटालिना, बिग सुर, वा नयाँ अपरेटिंग प्रणाली चलाइरहेको छ।

 • सफारी, तपाई अनुवाद गर्न चाहानुभएको पृष्ठमा जानुहोस्।
 • यदि पृष्ठ अनुवाद गर्न सकिन्छ, स्मार्ट खोज सुविधा देखा पर्नेछ।
 • अनुवाद बटन क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि भाषा चयन गर्नुहोस्।

मोबाइलमा सफारी
सफारी मोबाईल अनुप्रयोगले आईफोन १ iPad र आईप्याडोस १ 14 को लागि अनुवाद सुविधा दिन्छ।

 • तपाईंले अनुवाद गर्न आवश्यक पर्ने कुनै साइट भ्रमण गर्दा शीर्षक पट्टीको बाँया पट्टिको कार्य बटन ट्याप गर्नुहोस्। बटन एक अर्कामा दुई A जस्तो देखिन्छ।
 • [आफ्नो उपकरण भाषा] बन्न दोभाषे ट्याप गर्नुहोस्।
 • अनुवाद यदि अनुरोध गरियो भने सरलीकृत गर्नुहोस्।

यदि तपाइँको मोबाइल उपकरणको पुरानो अपरेटि system प्रणाली छ भने तपाईले गुगल अनुवाद अनुप्रयोग वा माईक्रोसफ्ट ट्रान्सलेटर अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नु पर्छ। (गुगल अनुवाद अनुप्रयोग / माईक्रोसफ्ट ट्रान्सलेटर अनुप्रयोग।)

中文

如果您的Mac運行的是Mojave,Catalina,Big Sur或更新的操作系統,則Safari可以直接在瀏覽器中提供翻譯。

1.在Safari中,轉到您要翻譯的網頁。

2.如果網頁可以翻譯,則會顯示“智能搜索”字段。

3.單擊翻譯按鈕 A silhouette of a person's head on a white backgroundDescription automatically generated with low confidence,然後選擇一種語言。

Safari手機版

Safari移動應用程序為iOS 14和iPadOS 14中的iPhone提供了翻譯功能。

 1. 在訪問您需要翻譯的網站時,點擊地址欄左側的操作按鈕。該按鈕看起來像兩個A相鄰。
 2. 點擊翻譯為[您的設備語言]。
 3. 出現提示時,點擊啟用翻譯。

如果您的移動設備使用較舊的操作系統,則需要下載Google Translate AppMicrosoft Translator App

Google Chrome

English

Translation is automatically enabled in Chrome for both desktop and mobile versions.

 • In Chrome, go to a webpage written in another language.
 • A pop-up appears where you can choose the language you want.

Español

La traducción se habilita automáticamente en Chrome para las versiones de escritorio y móviles.

 1. En Chrome, vaya a una página web escrita en otro idioma.
 2. Aparece una ventana emergente donde puede elegir el idioma que desee.

Soomaali

Tarjumaadda si otomaatig ah ayaa looga shaqeysiiyaa Chrome labada qaab desktop iyo mobiilba.

 1. Chrome-ka, tag bogga ku qoran luqad kale.
 2. Waxaa ka soo muuqanaya meesha aad ka dooran karto luqadda aad rabto.

नेपाली

अनुवाद स्वचालित रूपमा दुबै डेस्कटप र मोबाइल संस्करणहरूको लागि क्रोममा सक्षम पारिएको छ।

 • क्रोममा, अर्को भाषामा लेखिएको वेबपृष्ठमा जानुहोस्।
 • एक पप-अप देखा पर्छ जहाँ तपाईं आफूले चाहेको भाषा रोज्न सक्नुहुन्छ।

中文

谷歌瀏覽器 Chrome

會自動在桌面版和移動版中啟用翻譯功能。

1.在 Chrome 瀏覽器中,轉到用另一種語言編寫的網頁。

2.出現一個彈出窗口,您可以在其中選擇所需的語言。

Mozilla Firefox

English

Firefox does not offer a translations feature, however, you can download a Google Translate extension for Firefox.

 1. Download Google Translate extension
 2. Select the content that you wish to translate
 3. Right-click on the selected content
 4. Select the “To Google Translate” option

Firefox on Mobile

If you are using Firefox on a mobile device, you’ll need to download the Google Translate App.

Español

Firefox no ofrece una función de traducción, sin embargo, puede descargar una extensión de Google Translate para Firefox.

 1. Descarga la extensión Google Translate
 2. Seleccione el contenido que desea traducir
 3. Haga clic con el botón derecho en el contenido seleccionado
 4. Selecciona la opción "Al Traductor de Google"

Firefox en dispositivos móviles

Si utiliza Firefox en un dispositivo móvil, deberá descargar la aplicación Google Translate.

Soomaali

Firefox ma bixiso muuqaal tarjumaad, si kastaba ha noqotee, waad soo degsan kartaa kordhinta Google Translate ee Firefox.

 1. Soo dejiso kordhinta Google Translate
 2. Xullo waxyaabaha aad rabto inaad tarjunto
 3. Midig u guji waxyaabaha la soo xulay
 4. Xullo xulashada "Si aad u tarjunto Google"

Firefox oo mobilka kujira

Haddii aad ku isticmaalayso Firefox aaladda moobaylka, waxaad u baahan doontaa inaad kala soo baxdo Abka Google Translate.

नेपाली

फायरफक्सले अनुवाद सुविधा प्रदान गर्दैन, जहाँसम्म तपाईं फायरफक्सका लागि गुगल अनुवाद एक्सटेन्सन डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।

 • गुगल अनुवाद एक्सटेन्सन डाउनलोड गर्नुहोस्
 • तपाईले अनुवाद गर्न चाहानु भएका आइटमहरू छान्नुहोस्
 • चयन गरिएका आईटमहरूमा राइट क्लिक गर्नुहोस्
 • "गुगल अनुवाद गर्न" विकल्प छनौट गर्नुहोस्

मोबाइलमा फायरफक्स
यदि तपाई मोबाईल उपकरणमा फायरफक्स प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले गुगल अनुवाद अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नु पर्छ। ( Google Translate)

中文

不提供翻譯功能,但是,您可以下載Firefox的Google翻譯擴展。

1.下載Google翻譯擴展

2.選擇您想要翻譯的內容

3.右鍵單擊所選內容

4.選擇“ To Google Translate”選項

移動版Firefox

如果您在移動設備上使用Firefox,則需要下載Google翻譯應用

Microsoft Edge

English

Edge comes with a translation feature automatically enabled.

 1. In Edge, open a webpage written in another language.
 2. You’ll see a “Translate To” list.
 3. Choose the language you want.

Edge on Mobile

 1. Launch Microsoft Edge.
 2. Tap the menu icon (…).
 3. Select Settings.
 4. Select Translate.
 5. Slide the button to On.
 6. Open any website written in another language.
 7. A pop-up appears asking if you want to translate.
 8. Tap the language you want.

Español

Edge viene con una función de traducción habilitada automáticamente.

 1. En Edge, abra una página web escrita en otro idioma.
 2. Verás una lista "Traducir a".
 3. Elija el idioma que desee.

Edge en el móvil

 1. Inicie Microsoft Edge.
 2. Toque el icono de menú (…).
 3. Seleccione Configuración.
 4. Seleccione Traducir.
 5. Deslice el botón a Activado.
 6. Abra cualquier sitio web escrito en otro idioma.
 7. Aparece una ventana emergente que le pregunta si desea traducir.
 8. Toque el idioma que desee.

Soomaali

Edge wuxuu la yimaadaa muuqaal tarjumaad si otomaatig ah u shaqeynaya.

 1. Edge, fur bog ku qoran luqad kale.
 2. Waxaad arki doontaa liistada "Translate To".
 3. Dooro luqadda aad rabto.

Edge on Mobile

 1. Daahfurka Microsoft Edge.
 2. Taabo astaanta menu-ka (…).
 3. Xullo Xullo.
 4. Xullo Tarjumaad.
 5. Ku dhaji batoonka On.
 6. Furo degel kasta oo ku qoran af kale.
 7. Waxaa soo baxaya popup-ka oo weydiinaya haddii aad rabto inaad turjunto.
 8. Taabo luqada aad rabto.

नेपाली

एज एक अनुवाद सुविधाको साथ आउँछ जुन स्वचालित रूपमा सक्षम हुन्छ।

 • एजमा, अर्को भाषामा लेखिएको वेबपृष्ठ खोल्नुहोस्।
 • तपाई "अनुवाद गर्न" सूची देख्नुहुनेछ।
 • तपाईले चाहानु भएको भाषा छनौट गर्नुहोस्।

मोबाइलमा एज

 • माइक्रोसफ्ट एज सुरू गर्नुहोस्।
 • मेनू आइकन ट्याप गर्नुहोस् (…)
 • सेटिंग्स चयन गर्नुहोस्।
 • अनुवाद चयन गर्नुहोस्।
 • बटन अन गर्न स्लाइड गर्नुहोस्।
 • अर्को भाषामा लेखिएको कुनै पनि वेबसाइट खोल्नुहोस्।
 • पप-अप देखिन्छ यदि तपाईं अनुवाद गर्न चाहानुहुन्छ भने।
 • तपाईले चाहानु भएको भाषामा ट्याप गर्नुहोस्।

中文

Edge具有自動啟用的翻譯功能。

 1. 在Edge中,打開用另一種語言編寫的網頁。
 2. 您會看到“翻譯到”列表。
 3. 選擇所需的語言。

移動端優勢

 1. 啟動Microsoft Edge。
 2. 點擊菜單圖標(…)。
 3. 選擇設置。
 4. 選擇翻譯。
 5. 將按鈕滑到開。
 6. 打開任何用其他語言編寫的網站。
 7. 出現一個彈出窗口,詢問您是否要翻譯。
 8. 點擊您想要的語言。